Увага! Карантин!


Засновником дошкільного закладу є Сумська міська рада, а уповноваженим органом – управління освіти і науки Сумської міської ради.


Мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є державна мова.


Пріоритетний напрям освітньої діяльності

закладу дошкільної освіти:

екологічний


Зміст роботи закладу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за Програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". 


Основні завдання освітньої роботи ЗДО №19 на 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

1. Формування свідомого ставлення дошкільників до здорового способу життя, як основи подальших успіхів у ставленні їх особистості.

 

2. Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку, як  одна з найважливіших і перспективних методологічних напрямків сучасної освіти.

 

3. Модернізація підходів у роботі з родинами та розвиток партнерських відносин між закладом дошкільної освіти та сім’єю.

  

Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

 Головними пріорітетами освітньо - виховного процесу є:

  •  виховання здорової та компетентної особистості;
  •    забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти.
  •  проведення освітньої роботи з дітьми 5- річного віку та батьками;
  •    забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів;
  •  вивчення та впровадження в освітньо - виховний процес інноваційних  технологій та передового педагогічного досвіду роботи з дітьми;
  •  створення розвивального життєвого простору.
  •  формування екологічного світогляду .

Вільних місць у групах немає