Засновником дошкільного закладу є Сумська міська рада, а уповноваженим органом – управління освіти і науки Сумської міської ради.

Мовою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є державна мова.

Пріоритетний напрям освітньої діяльності

закладу дошкільної освіти:

 

екологічний

Зміст роботи закладу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та здійснюється за Програмою розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля". 

Основні завдання освітньої роботи ЗДО №19 на 2021/2022 н.р.

1. Формування свідомого ставлення дошкільників до здорового способу життя, як основи подальших успіхів у ставленні їх особистості.

 

 

2. Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку, як одна з найважливіших і перспективних методологічних напрямків сучасної освіти.

 

3. Модернізація підходів у роботі з родинами та розвиток партнерських відносин між закладом дошкільної освіти та сім’єю.

Діяльність нашого закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

 Головними пріорітетами освітнього процесу є:

 

  •  виховання здорової та компетентної особистості;
  •  забезпечення якісної і доступної дошкільної освіти.
  • проведення освітньої роботи з дітьми 5- річного віку та батьками;
  • забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів;
  • вивчення та впровадження в освітньо - виховний процес інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду роботи з дітьми;
  •  створення розвивального життєвого простору.
  •  формування екологічного світогляду .